Metodiky SFDI

Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2020_metodika-financnich-naroku.pdf

Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf

Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou Design-Build pro dopravní stavby v ČR

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2015_metodika_db_zaverecna_zprava.pdf

Metodika pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_metodika_hodnoceni_nabidek.pdf

Metodika pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_posouzeni_nizke_ceny.pdf

Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf

Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC

https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/

Další metodiky